Tájékoztató a tagsági díj, segélyek és szolgáltatások módosításáról

Tájékoztató a tagsági díj, a segélyek és szolgáltatások módosításáról

2018.

2018. január 1. naptól kezdődően módosítást történt az Egyesület Tagdíj és Segélyezési Szabályzatában, amelyet a Küldöttgyűlés 2017. december 19. nappal fogadott el. A módosított szabályzat megtalálható honlapunkon a "Szabályzatok" menűpont alatt. Kérjük tájékozódjanak!

2017.

Az Egyesület Küldöttgyűlése a tagsági igények színvonalasabb kiszolgálása, szolgáltatásai fejlesztése érdekében a tagdíj és segélyezési tevékenységében a következő változásokat határozta el:

Az „E” osztályú tagság belépési felső korhatára eltörlésre került, valamint a már három éve változatlan tagsági díj 2017. január 1-től 100 Ft/hó összeggel emelkedik, így

- az     „E” osztályú tagság díja                  750,- Ft-ra

- a       „D” és „Ny” osztályú tagság díja     740,- Ft-ra módosul.

A fenti tagdíjemeléssel egyidejűleg az alábbi segélyek esetében tesszük kedvezőbbé a jogosultsághoz szükséges feltételeket, illetve emeljük meg összegüket:

Betegségi segély: a segélyre való jogosultsághoz szükséges 20 napos folyamatos betegállomány 10 napra csökken.

Kórházi ápolási vagy műtéti segély: a segélyre való jogosultsághoz szükséges napok száma 4 napról 3 napra csökken, illetve bevezetésre kerül a műtéti segély, amelyre abban az esetben jogosult a tag, ha a kórházi tartózkodása nem éri el a 3 napot, azonban ez alatt műtéten esik át, illetve arra ambulánsan kerül sor. Egy éven belül összesen két esemény esetében jogosult a tag segélyre.

Időskori segély: 8.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra emelkedik.

Házassági szociális segély: már hat havi tagsági idő után bevezetésre kerül 4.000,- Ft alapösszeg, amely betöltött tagsági évenként - a maximális összegig - további 2.000,- Ft-tal emelkedik.

Gyermekszületési segély: 4 éves tagsági idő betöltése előtt 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra, ennél hosszabb tagsági idő után 10.000,- Ft-ról 15.000,- Ft-ra emelkedik.

Nevelési szociális segély: 1 gyermek után 3.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra, 2 vagy több gyermek után 5.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra emelkedik.

Kérjük szíves megértését!