Megtartott közgyűlés

 

101. Közgyűlés

2015. november 27-én  101. Közgyűlését tartotta meg az Egyesület Balatonfüreden.

A közgyűlést a jogszabályoknak megfelelően meghirdetve tartottuk meg, melyen megjelent 97 fő tag és néhány meghívott vendég.

A Közgyűlés napirendje volt:

1./  A Választmány tájékoztatója az Egyesület ötéves vezetői ciklusban és a legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről, valamint az Egyesület eredményeiről, gazdálkodásáról.

2./ A Felügyelő Bizottság beszámolója tevékenységéről és véleménye az Egyesület gazdálkodásáról, valamint az 1. napirendi pont szerinti beszámolóról.

3./   Az Egyesület Alapszabályának módosítása

4./   Elismerés adományozása

5./ Az egyesületi küldöttgyűlés tagjainak és az egyesületi tisztségviselőknek a megválasztása ötéves ciklusra.

 A közgyűlés résztvevői egy perces néma felállással tisztelegtek az eltelt egy év alatt elhunyt egyesületi tagoknak és Csek Károly elhunyt választmányi tagunknak.

A Közgyűlés a napirendi pontok szerint rendben lezajlott, hozzászólók voltak Ábrahám Lajos választmányi tag, Győri István VSZONYSZ, Kain Lajos egyesületi tag.

A Közgyűlés – egyhangú szavazattal – elfogadta az ügyvezető elnök ötéves vezetői ciklusban és a legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről szóló beszámolót, meghallgatta és elfogadta a Felügyelő Bizottság elnökének, Bánszeginé Hegedűs Etelka beszámolóját.

Az egyesület Alapszabályának módosításához – amelyet előzetesen a regisztrációnál mindenki kézhez kapott - Dr. Halász György tett még javítási javaslatot, és ezzel együtt egyhangú szavazattal fogadta el a közgyűlés az Alapszabály módosítását.

Tiszteletbeli elnöki címet adományozott a közgyűlés Márton András leköszönő ügyvezető elnök úrnak közel negyed évszázados (23 éves) vezetői munkájának elismeréseként.

A közgyűlés a módosított Alapszabályban megfogalmazottak szerint küldötteket és egyesületi tisztségviselőket választott 5 éves ciklusra.

A megválasztott új ügyvezető elnök Dr. Tahi József, társadalmi elnök Zaránd György lett.

Küldöttek: Ábrahám Lajos, Dr. Németh Bálint, Dr. Péter Mihály, Dr. Szelei Béla, Molnár Géza, Vörös Tibor és Zaránd György lett.

Küldött póttagok: Blázovics László és Pókay Zoltán

A Felügyelő Bizottság elnökének továbbra is Bánszeginé Hegedűs Etelkát választották.

Felügyelő Bizottsági tagok: Dr. Lőrincz Sándor és Simon Ferenc

Felügyelő bizottsági póttaggá választották Lakatos Istvánnét és Kerekes Lászlót.

A levezető elnök a közgyűlést 12 órakor bezárta.