Közgyűlés

Megtartott közgyűlés

 

101. Közgyűlés

2015. november 27-én  101. Közgyűlését tartotta meg az Egyesület Balatonfüreden.

A közgyűlést a jogszabályoknak megfelelően meghirdetve tartottuk meg, melyen megjelent 97 fő tag és néhány meghívott vendég.

A Közgyűlés napirendje volt:

1./  A Választmány tájékoztatója az Egyesület ötéves vezetői ciklusban és a legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről, valamint az Egyesület eredményeiről, gazdálkodásáról.

2./ A Felügyelő Bizottság beszámolója tevékenységéről és véleménye az Egyesület gazdálkodásáról, valamint az 1. napirendi pont szerinti beszámolóról.

3./   Az Egyesület Alapszabályának módosítása

4./   Elismerés adományozása

5./ Az egyesületi küldöttgyűlés tagjainak és az egyesületi tisztségviselőknek a megválasztása ötéves ciklusra.

 A közgyűlés résztvevői egy perces néma felállással tisztelegtek az eltelt egy év alatt elhunyt egyesületi tagoknak és Csek Károly elhunyt választmányi tagunknak.

A Közgyűlés a napirendi pontok szerint rendben lezajlott, hozzászólók voltak Ábrahám Lajos választmányi tag, Győri István VSZONYSZ, Kain Lajos egyesületi tag.

A Közgyűlés – egyhangú szavazattal – elfogadta az ügyvezető elnök ötéves vezetői ciklusban és a legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről szóló beszámolót, meghallgatta és elfogadta a Felügyelő Bizottság elnökének, Bánszeginé Hegedűs Etelka beszámolóját.

Az egyesület Alapszabályának módosításához – amelyet előzetesen a regisztrációnál mindenki kézhez kapott - Dr. Halász György tett még javítási javaslatot, és ezzel együtt egyhangú szavazattal fogadta el a közgyűlés az Alapszabály módosítását.

Tiszteletbeli elnöki címet adományozott a közgyűlés Márton András leköszönő ügyvezető elnök úrnak közel negyed évszázados (23 éves) vezetői munkájának elismeréseként.

A közgyűlés a módosított Alapszabályban megfogalmazottak szerint küldötteket és egyesületi tisztségviselőket választott 5 éves ciklusra.

A megválasztott új ügyvezető elnök Dr. Tahi József, társadalmi elnök Zaránd György lett.

Küldöttek: Ábrahám Lajos, Dr. Németh Bálint, Dr. Péter Mihály, Dr. Szelei Béla, Molnár Géza, Vörös Tibor és Zaránd György lett.

Küldött póttagok: Blázovics László és Pókay Zoltán

A Felügyelő Bizottság elnökének továbbra is Bánszeginé Hegedűs Etelkát választották.

Felügyelő Bizottsági tagok: Dr. Lőrincz Sándor és Simon Ferenc

Felügyelő bizottsági póttaggá választották Lakatos Istvánnét és Kerekes Lászlót.

A levezető elnök a közgyűlést 12 órakor bezárta.

 

100. Közgyűlés

Ebben az évben október 17-én  100.  Jubileumi Közgyűlését tartotta meg az Egyesület Balatonfüreden.

A közgyűlést a jogszabályoknak megfelelően meghirdetve tartottuk meg, melyen megjelent 72 fő tag és néhány meghívott vendég.

A Közgyűlés napirendje volt:

 1. A Választmány tájékoztatója az Egyesület legutóbbi közgyűlése óta végzett tevékenységéről, gazdálkodásáról
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója
 3. Tájékoztató jellegű bejelentések

 

A közgyűlés résztvevői egy perces néma felállással tisztelegtek az eltelt egy év alatt elhunyt egyesületi tagoknak és Csek Károly elhunyt választmányi tagunknak.

A Közgyűlés a napirendi pontok szerint rendben lezajlott, hozzászólók voltak Győri István VSZONYSZ, Dr. Földes József az egyesület volt elnöke, Ábrahám Lajos választmányi tag.

A Közgyűlés – egyhangú szavazattal – elfogadta a 2014. június 6-án a választmány javaslata alapján új egyesületi dísztagoknak javasolt személyeket: Ábrahám Lajost, Bánszeginé Hegedűs Etelkát, Blázovics Lászlót és Vörös Tibort.

Az ügyvezető elnök tárgyi jutalomban részesítette Győri Istvánt, Harmatos Jánost, Horváth Lajost, Lakatos Imrénét és Márta Bélánét, akik hosszú időn keresztül segítették az egyesület munkáját.

A levezető elnök a jutalmak átadása után a közgyűlést bezárta.

 

Közgyűlési információ

M E G H Í V Ó

A Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete

Választmánya

2015. november 27-én (pénteken) 9 .00 órára

összehívja az Egyesület

K Ö Z G Y Ű L É S É T

Balatonfüredre a Hotel Panoráma szálloda

8230 Balatonfüred, Erkel F.u.1.sz alatti konferenciatermébe

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés második időpontja ugyanott: 2015. november 27-én 10.00 óra.

A második időpontban megtartott közgyűlés a meghirdetett napirendek tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje:

1./  A Választmány tájékoztatója az Egyesület ötéves vezetői ciklusban és a legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről, valamint az Egyesület eredményeiről, gazdálkodásáról.

2./ A Felügyelő Bizottság beszámolója tevékenységéről és véleménye az Egyesület gazdálkodásáról, valamint az 1. napirendi pont szerinti beszámolóról.

3./   Az Egyesület Alapszabályának módosítása

4./   Elismerés adományozása

5./ Az egyesületi küldöttgyűlés tagjainak és az egyesületi tisztségviselőknek a megválasztása ötéves ciklusra.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2011.évi CLXXV. törvény rendelkezése alapján a civil szervezeteknek 2012-től évente közgyűlést kell tartaniuk, melynek alapján  egyesületünk is évente tartja közgyűléseit a meghívóban szereplő napirenddel.

 

Meghívó

A Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesület Választmánya

2014. október 17-én de. 9.00 órára összehívja az Egyesület

100. rendes Közgyűlését

a Balatonfüred, Erkel F.u. 1.sz. alatti Hotel Panoráma helyiségébe.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés második időpontja ugyanott

2014. október 17-én de. 10.30 óra.

A második időpontban megtartott közgyűlés

a meghirdetett napirendek tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

 1. A Választmány tájékoztatója az Egyesület legutóbbi közgyűlése óta végzett tevékenységéről, gazdálkodásáról
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója
 3. Tájékoztató jellegű bejelentések

 

Közgyűlési információ

A 2011.évi CLXXV. törvény rendelkezése alapján a civil szervezeteknek 2012-től évente közgyűlést kell tartaniuk, melynek alapján  egyesületünk is évente tartja közgyűléseit a meghívóban szereplő napirenddel.


Meghívó

A Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete Választmánya
2013. október 25-én 9.00 (pénteken) órára
összehívja az Egyesület 99. rendes
KÖZGYŰLÉSÉT
Balatonfüred, Erkel Ferenc u. 1. sz. alatti Hotel Panoráma szálloda konferenciatermébe.


Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés második időpontja:
2013. október 25-én (pénteken) 10.00 óra

A második időpontban megtartott Közgyűlés a meghirdetett napirendek tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

 

A Közgyűlés napirendje:

 1. A Választmány tájékoztatója az Egyesület legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről és gazdálkodásáról.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a végzett tevékenységéről, valamint véleménye az Egyesület gazdálkodásáról.
 3. Szóbeli tájékoztató a 2014. márciusában hatályba lépő Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó rendelkezéseiről és ezzel összefüggésben az Alapszabály várható módosításának szükségességéről.
 4. Tájékoztató jellegű bejelentések.

Közgyűlési információ

A 2011.évi CLXXV. törvény rendelkezése alapján a civil szervezeteknek 2012-től évente közgyűlést kell tartaniuk, melynek alapján  egyesületünk is évente tartja közgyűléseit a meghívóban szereplő napirenddel.


Meghívó

A Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete Választmánya
2012. október 19-én 9.00 órára
összehívja az Egyesület 98. rendes
KÖZGYŰLÉSÉT
Balatonfüredre, a Hotel Panoráma szálloda konferenciatermébe.

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés második időpontja:
2012. október 19-én 10.00 óra
A második időpontban megtartott Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

 

A Közgyűlés tervezett napirendje:

 1. A Választmány szóbeli tájékoztatója az Egyesület legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről és gazdálkodásáról.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója
 3. Az Egyesület Alapszabályának módosítása
 4. Tájékoztató jellegű bejelentések

97. tisztújító Közgyűlés

Egyesületünk 2010. november 19-én megtartotta a 97. tisztújító Közgyűlését. 
 

A 9 órára meghirdetett közgyűlésen tagságunk nem volt szavazatképes számban jelen, ezért a következő időpontban, 10 órakor került megtartásra az esemény, amelyen tagságunk 180 fővel képviseltette magát. 

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"55","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"321","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]


Meghívott vendégeink, elnökségi tagjaink, dísztagjaink, a társegyesületek vezetőinek és jelenlévő tagtársaink köszöntése után Ábrahám Lajos levezető elnök megnyitotta a közgyűlést. Ismertette a Mandátumvizsgáló Bizottság összetételét, melynek vezetője Dr. Péter Mihály, tagjai Nagy Lajos (Vác) és Zemán Adrien (VKJE Hivatalvezető), továbbá javaslatot tett a jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők személyére, valamint a tisztségviselők választásának 3 tagú Jelölő Bizottságára, vezetőjének Sebestyén Józsefet (nyugdíjas, Veresegyháza) és tagjainak, Horváth Lajost (Baross Gábor Oktatási Központ vezetője), valamint Szónok Józsefet (Záhony) javasolta, továbbá ismertette a napirendi pontokat. 

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta a jelölteket és elfogadta a napirendi pontokat. 

Ezután Ábrahám Lajos úr felkérte Márton András ügyvezető elnököt, hogy tartsa meg az elmúlt 5 éves ciklusról szóló beszámolóját. 
 

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"56","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"321","style":"line-height: 1.538em;","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Márton András ügyvezető elnök szintén köszöntötte a megjelenteket, majd megtartotta beszámolóját, amelynek főbb részei az elvégzett munkák eredményéről, az egyesület vagyonának alakulásáról, segélyezési tevékenységünkről, bevételeinkről, a taglétszám változásáról, az üdültetési tevékenységről, beruházásainkról, kapcsolatainkr??l, a Választmány munkájáról, a Felügyelő Bizottság munkájáról és nem utolsó sorban terveinkről és Egyesületünk új székházba történő költözéséről szóltak. 


A beszámoló után a Felügyelő Bizottság részéről Bánszeginé Hegedűs Etelka számolt be az ötéves ciklusban végzett munkájukról, mely beszámolót a Közgyűlés szintén egyhangúlag elfogadta. 

A Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Szervezetének elnöke, Győri István úr, valamint Szabó Gyula úr, és Nagy Lajos úr méltatták az Egyesület tevékenységét, kiemelték jó eredményeinket és megfogalmazták elvárásaikat tagtoborzó tevékenységünk erősítése céljából. 

Dr. Halász György ismertette az Alapszabály módosítással kapcsolatos kiegészítéseket, melyeket hozzászólás és egyéb kiegészítés nélkül a Közgyűlés elfogadott és szavazással felhatalmazták az ügyvezető elnököt a módosított Alapszabály egységes szerkezetben történő kiadására. 

Ezután került sor a tisztségviselők újraválasztására a következő öt éves ciklusra, melynek során a Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta az új tisztségviselőket: 

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"53","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"321","style":"line-height: 1.538em; width: 480px; height: 321px;","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Elnök: Dr. Tahi József 
Ügyvezető elnök: Márton András 

Választmányi tagok: Ábrahám Lajos, Csek Károly, Dr. Németh Bálint, Dr. Péter Mihály, Dr. Szelei Béla, Vörös Tibor, Zaránd György 
Póttagok: Dr. Kopp Miklós, Pókai Zoltán, Simon Ferenc 

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"54","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"321","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]


Felügyelő Bizottság: Bánszeginé Hegedűs Etelka (elnök), Kerekes László (tag), Dr. Lőrincz Sándor (tag), 
Póttagok: Lakatos Istvánné, Madarasné Böjte Etelka 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta, hogy az Egyesület 2011. január 3. napjától új székházba költözzön, az új székhely címe: 1145 Budapest, Amerikai út 13. 

Örömmel tájékoztatjuk tagságunkat, hogy Egyesületünk 97. tisztújító Közgyűlése eredményesen lezárult, egyben megköszönjük megjelent tagjainknak és vendégeinknek, hogy részvételükkel megtisztelték ezt a fontos eseményt. 


Vezetőség