Archívum

 • Tájékoztatás a tagsági díj, segélyek és szolgáltatások módosításáról

  Tájékoztató a tagsági díj, a segélyek és szolgáltatások módosításáról Az Egyesület Küldöttgyűlése a tagsági igények színvonalasabb kiszolgálása, szolgál-tatásai fejlesztése érdekében a tagdíj és segélyezési tevékenységében a következő változásokat határozta el: Az „E” osztályú tagság belépési felső korhatára eltörlésre került, valamint a már három éve változatlan tagsági díj 2017. január 1-től 100 Ft/hó összeggel emelkedik, így - az „E” osztályú tagság díja 750,- Ft-ra - a „D” és „Ny” osztályú tagság díja 740,- Ft-ra módosul. A fenti tagdíj emeléssel egyidejűleg az alábbi segélyek esetében tesszük kedvezőbbé a jogosultsághoz szükséges feltételeket, illetve emeljük meg összegüket: Betegségi segély: a segélyre való jogosultsághoz szükséges 20 napos folyamatos betegállomány 10 napra csökken. Kórházi ápolási vagy műtéti segély: a segélyre való jogosultsághoz szükséges na-pok száma 4 napról 3 napra csökken, illetve bevezetésre kerül a műtéti segély, amely-re abban az esetben jogosult a tag, ha a kórházi tartózkodása nem éri el a 3 napot, azonban ez alatt műtéten esik át, illetve arra ambulánsan kerül sor. Egy éven belül összesen két esemény esetében jogosult a tag segélyre. Időskori segély: 8.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra emelkedik. Házassági szociális segély: már hat havi tagsági idő után bevezetésre kerül 4.000,- Ft alapösszeg, amely betöltött tagsági évenként - a maximális összegig - további 2.000,- Ft-tal emelkedik. Gyermekszületési segély: 4 éves tagsági idő betöltése előtt 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra, ennél hosszabb tagsági idő után 10.000,- Ft-ról 15.000,- Ft-ra emelkedik. Nevelési szociális segély: 1 gyermek után 3.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra, 2 vagy több gyermek után 5.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra emelkedik. Kérjük szíves megértését!
 • Tagdíj és segélyezési szolgáltatás változás 2017.

  TÁJÉKOZTATÓ

  a tagsági díj, a segélyek és szolgáltatások módosításáról

  Az Egyesület Küldöttgyűlése a tagsági igények színvonalasabb kiszolgálása, szolgáltatásai fejlesztése érdekében a tagdíj és segélyezési tevékenységében a következő változásokat határozta el:

  Az „E” osztályú tagság belépési felső korhatára eltörlésre került, valamint a már három éve változatlan tagsági díj 2017. január 1-től 100 Ft/hó összeggel emelkedik, így - az „E” osztályú tagság díja 750,- Ft-ra - a
  „D” és „Ny” osztályú tagság díja 740,- Ft-ra módosul.

  A fenti tagdíjemeléssel egyidejűleg az alábbi segélyek esetében tesszük kedvezőbbé a jogosultsághoz szükséges feltételeket, illetve emeljük meg összegüket:

  Betegségi segély: a segélyre való jogosultsághoz szükséges 20 napos folyamatos be-tegállomány 10 napra csökken.
  Kórházi ápolási vagy műtéti segély: a segélyre való jogosultsághoz szükséges napok száma 4 napról 3 napra csökken, illetve bevezetésre kerül a műtéti segély, amelyre abban az esetben jogosult a tag, ha a kórházi tartózkodása nem éri el a 3 napot, azonban ez alatt műtéten esik át, illetve arra ambulánsan kerül sor. Egy éven belül összesen két esemény esetében jogosult a tag segélyre.
  Időskori segély: 8.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra emelkedik.
  Házassági szociális segély: már hat havi tagsági idő után bevezetésre kerül 4.000,- Ft alapösszeg, amely betöltött tagsági évenként - a maximális összegig - további 2.000,- Ft-tal emelkedik.
  Gyermekszületési segély: 4 éves tagsági idő betöltése előtt 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra, ennél hosszabb tagsági idő után 10.000,- Ft-ról 15.000,- Ft-ra emelkedik.
  Nevelési szociális segély: 1 gyermek után 3.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra, 2 vagy több gyermek után 5.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra emelkedik.

  AZ EGYESÜLET ÜGYVEZETÉSE

 • Címlap

  Értesítjük Tagjainkat, hogy

  ÁBRAHÁM LAJOS küldött,

  elhunyt tisztségviselőnk temetése

  2016. március 23-án 12.00 órakor

  Szegeden a Fogadalmi Templomban (DÓM) lesz.

  Fájó szívvel búcsúzik az Egyesület Vezetősége és Munkatársai

 • Nyereményjáték - sorsolás

   

  2015. április hónapban egyesületünk honlapján és székhelyünkön sorsoláson való részvételi lehetőséget hirdetett meg az egyesületbe 2015. július 15-ig belépő, új tagok számára, amely sorsoláson egy egyhetes, 2 személy részére szóló, félpanziós üdülés volt a meghirdetett nyeremény, egyesületünk balatonfüredi vagy zsóri fürdői üdülőjébe.

  A nyeremény sorsolására 2015. augusztus 4-én került sor székházunkban.

  A nyertes nevét az új belépők adatait tartalmazó dobozban elhelyezett szelvények közül az ügyfélszolgálunknál megjelent és erre felkért egyik tagtársunk húzta ki két tanú előtt, amelyről jegyzőkönyv készült.

  A nyertes: Almádi Zsolt szigetszentmiklósi tagunk.

  A szerencsés nyertest külön levélben értesítjük.

 • Rendkívüli karácsonyi segély 2014.

  A karácsonyi ünnepek alkalmából Egyesületünk 623 fő 42 éves tagsággal rendelkező tagunkat egyszeri 5.000,- Ft összegű – Szabályzatunkban nem szereplő – rendkívüli segélyben részesítette. A 2014. évben megajánlott személyi jövedelem 1 %-ából 17 fő árva részére, személyenként 15.000,- Ft került kifizetésre.

   

 • 100 éves tagot köszöntöttünk

  Hutás Jánosné 100 éves

  100 éves tagot köszöntöttünk ismét 

   

  Hutás Jánosné, szül. Nagy Ilona tagunkat személyesen köszöntöttük fel – a 2014. december 29-én ünnepelt – 100. születésnapjának alkalmából budapesti otthonában.

  Ilonka néni 15 éven keresztül volt a MÁV Utasellátó alkalmazottja, Egyesületünknek 1963 óta tagja. Férje vasútépítő mérnökként dolgozott, életük során – a munkájukkal összefüggésben – számos helyen éltek. Házasságukból két fiúgyermekük született, akiket kitanítattak, az egyikük orvos, a másikuk gyógyszerész lett. Az idők során férjét sajnos elvesztette, de a mai napig öt unoka és nyolc dédunoka gyarapította a családot. Ilonka néni egyik unokájával él, mozgása ugyan már nehézkes, hallása sem tökéletesen már, de szellemileg nagyon friss, és derűs mosolya mindig az arcán van. Hitvallása szerint: „Légy előzékeny és udvarias mindenkivel szemben, mert ez az az aranykulcs, amely megnyitja számodra a szíveket.”

   

  Egyesületünk nevében kívánunk jó egészséget, töretlen jó kedvet, és további boldog éveket.

 • 100 éves tagot köszöntöttünk

  Szeretettel köszöntöttük a 100. születésnapját ünneplő Vargyas Lászlóné, szül.: Magyar Mária tagunkat  2014. augusztus 13-án celldömölki otthonában.

  Néhány gondolatot idézünk a család megható köszöntőjéből, amelyből részleteket ismerhetünk meg gazdag életútjából.

  Ha emlékezetünkben most közösen végig járjuk életed egyes szakaszait, azt látjuk, hogy azok összefonódtak századunk nagy részének történelmével. Celldömölki vasutas családba születtél, az öt Magyar gyerek közül Te voltál a második. Sokszor említetted, hogy akkor már mozgósítottak a nagy háborúba a Monarchiában. Aztán a zárdába jártál, ahol az apácák neveltek. Egyszer még iskolai sikító-versenyt is nyertél az izsákfai erdőben. Majd boldog házasságod Vargyas papával. A nagykanizsai családi fészekben három lánykát neveltetek átölelő szeretetben és gondoskodásban: Babit, Évát és Klárit. Aztán a II. világháború végén a család elvesztette az édesapát: Te hadiözvegy lettél, a lányok hadiárvák. Sokat meséltél nekünk unokáknak erről a megrázkódtatásról: orosz katonatiszteket költöztettek a házatokba, és a háború után éjt nappallá téve dolgoztál, hegy etetni és ruházni tudjad a gyerekeket. 1954-ben Cellbe költöztél, hogy idős édesapád gondját tudjad viselni. Épp látogatóban voltál Babiéknál Kanizsán – talán kóstolót vittél a disznóölésből – amikor Pesten kitört a forradalom: hazafelé már nem jártak a vonatok, de egy ismerős mozdonyvezető elhozott a vezér-állásban Szombathelyről hazáig. Ezekben az években sorban születtek unokáid: Jóska, Laci, Évike, Lajos, később Laci bátyám és én, a Te legkisebb unokád.

  Lassan leperegtek a munkásévek: a MÁV Építési Főnökségéről mentél nyugdíjba a „Vasút kiváló dolgozója”-ként. A nyugdíjas évek sem teltek tétlenül: ha hívtak, mentél segíteni. Oszlopos tagja lettél a hímző szakkörnek. Mindegyikünk lakásában ott díszlenek a celli Mama hímzett párnái, falvédői, asztalterítői.

  Időközben igazi nagycsaláddá bővült a családod: érkeztek sorba a dédunokák. Gábor és András, Szilvi és Ildikó, Lacika, Noémi, Máté, Julcsika, Luca és András. Te pedig boldog megelégedéssel figyelted családod tagjait, hogyan teljesítik ki alapvető hivatásukat: embernek lenni az Istentől kapott talentumok szerint. Hiszen ezt sugároztad egész életedben: azért éltél, hogy életet adjál és bőséget teremtsél, a szó lelki értelmében. És íme, családodban ma már négy ükunoka köszönt Téged: Fülöp, Vince, Emma és Erik. Ők, a legkisebbek koronázzák meg életed értelmét.

  Elérkezett a perc, hogy megköszönjük Neked azt, hogy szeretetben szolgáltad a családodat. Hiszen pontosan ebben találtál önmagadra: őszintén elajándékoztad a családodnak magadat. Szeretni annyit jelent, mint adni és kapni, szabad és kölcsönös ajándékozással.

  Mi mindig csak kaptunk Tőled. Most Te érezd a feléd áradó szeretetünket, soha ki nem egyenlíthető tartozásunk fejében. Isten éltessen, Mama!”

   

 • Zsófi Néni 100. születésnapja

  Magyarország 10 milliós lakosságából közel ezer ember él, aki betöltötte a 100. esztendejét, de ebből nagyon kevesen egészségesek.

  Nagy pillanat, amikor valakinek a családjában 100 éves születésnapot köszönthetnek. Nemcsak Magyarországon, az egész világon ritkaság ez. Főképp, ha az ünnepelt makk egészséges. 2013. augusztus 6-án Budapesten a 16. kerületben tartottak ilyen centenáriumot, Simon Istvánné Szarka Zsófi nénit köszöntötték a rokonai és persze az önkormányzat, a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete és az államkincstár képviselői.
   
  A családjában volt már 104 éves férfi, aki nem azért halt meg, mert előrehaladott volt a kora, hanem egy véletlen folytán, éppen létrára mászott, a padlásra igyekezett, amikor eltört egy létra foka, leesett, s ebből lett a végzetes baj.
   
  Zsófi nényje még a nagy Magyarországra született. Leírni is elképesztő: 1913 augusztus 6-án. Hihetetlen, s nagy öröm, hogy még mindig itt van köztünk jó egészségben, vidáman, mosolyogva, s persze sírdogálva is egy kicsit.
   
  Háziorvosa nemrégiben csináltatott egy tesztet, a szokásos rutin dolgokat, vérképet, meg egyebeket, s az eredmény lenyűgözte. Azt mondta a doktornő: örülhetne minden családtagja, ha ilyen adataik lennének. Mert az 50-60-70-80 éveseknek már millió bajuk van, gyógyszerek tömegét szedik– orvostól orvoshoz járnak, de – Hála Istennek – a most 100 éves Zsófi nényjét megkímélte a sors, s makk-egészséges.
   
  Pedig nehéz sora volt. Ha valaki, hát ő megsínylette a történelem viharait. Gyerekként átélte az első világháborút 1914-től 18-ig, majd az őszi rózsás forradalmat, 1919-től a Horthy rendszert, az 1920-as Trianoni békeszerződést, amikor megcsonkították az országunkat, módosították a határainkat. Gondoljunk csak bele: még Lenin élt, amikor Zsófi nényje elméje kibontakozott, amikor ráeszmélt a világ dolgaira, az élet nehézségeire.

  some_text

   

  Zsófi néni, lánya és unokája
  1937-től 45-ig következett a II. világháború, 1948-tól 1953-ig a Rákosi korszak, 1956-ban a forradalom, majd ezt követően 1989-ig a Kádár-rendszer. Egészen a rendszerváltásig mindig csak a borzalmak követték egymást, lőttek, bombáztak, éhínség volt, újra lőttek, újra bombáztak… Ebben a sorban a kommunizmus már felüdülés volt, s tulajdonképpen a nyugodt életet csak az elmúlt húsz év adta meg.
   
  Zsófi nényjének 8 testvére volt. 2 lánya van, a ma már 78 éves és 76 éves lányok. Keveseknek adatik meg, hogy közel a nyolcvanhoz még él az édesanyjuk, s ilyen jó egészségben van. 3 unokája, s 3 dédunokája szereti és kényezteti a most 100 éves dédmamát, aki nagyon várja, hogy legyenek ükunoká is.
   
  Zsófi nényje tehát igen szerény helyen élt, sokat nélkülözött, dolgozott – de talán ebben edződött meg annyira, hogy megélhette a 100. életévét. Hogy milyen régen született arra jó példa, csak pár hónappal azután született, amikor elsüllyedt a Titanic, hiszen mostanában ünneplik a 100. évfordulóját ennek a katasztrófának.
   
  Az ő élete a felfoghatatlan, sorsfordító találmányok sorozatát hozta. Gondoljunk csak bele, ő még látott egyszer egy Ford T-modellt a falujában, amit 1908-tól 1927-ig gyártottak, az első sorozat gyártású autóról beszélek. 1920-ban találták fel a rádiót, amikor ő még csak 7 éves volt. 1927-ben történt meg az első tévéadás Angliában, amire Zsófi nényjének negyedszázadot kellett várnia, hiszen Magyarországon csak az ötvenes években volt először televíziós műsorszórás.
   
  1947-ben fedezték fel a tranzisztort. Tranzisztor nélkül nem születhetett volna meg a számítógép szíve, a processzor sem. A személyi számítógép fogalma 1975-ben született meg, 1992-ben pedig az internet, majd jött a WiFi, a netbook, az ipad és a többiek. Dédinek ezek nyomon követhetetlen fejlődések, de sokszor még nekünk, fiataloknak is érthetetlenek. Csak azt tudjuk 1998 óta, hogy beütjük a Google keresőbe, ami iránt érdeklődünk, s egy másodperc múlva választ kapunk a kérdésünkre, vagy megismerhetünk bármilyen témát.
   
  Az első mobilhívást 1973 április 3-án indították a világon. Ő ezt is megélte. 1950-ben találták fel a hitelkártyát, 1973 óta lehet hangüzenetet hagyni a telefonon, 1955 óta létezik mikro sütő. 1998-ban bemutatkozott MP3-as lejátszó, az X Boksz és a Facebook is…
   
  Zsófi nényje az életében nyomon követhette a nagy felfedezéseket, 1961-ben Gagarin űrutazását, 1969-ben az amerikai Apollo 10 űrhajó holdra szállását,1981-ben az űrrepülőgép, a Space Shuttle útját,
   
  Ha felnézett az égboltra 1958 óta egyre több utasszállító repülőgépet láthatott, aligha lehetne rávenni, hogy felüljön egyre. Az autót viszont kedveli, volt 99 éves korában az Adrián, hogy lássa a tengert, s nagyon élvezte.
   
  Zsófi nényje kislányból nővé cseperedett és élete ezen a téren is hihetetlen változásokon ment át. 1941-ben feltalálták az illatosító desodort és 1948-ban a hajspray-t. Már használhatta volna tehát ezeket lánykorában is, de sajnos nem úri családba született, így csak mostanában szokott rá. Mint ahogy 1928 óta rágógumizhatott volna és napszemüvegben is viríthatott volna az utcán, mert feltalálták ezeket, de ezek használatára mindmáig nem került sor.
   
  A cippzár, a mosógép, a melltartó, az eldobható pelenka, a szempillaspirál, a farmernadrág, a fagyasztott készételek, az antibébi tabletta, valamint a kontaktlencse is a most ünnepelt életében került feltalálásra, mint ahogy a lézer, az ipari robotok, a video magnó, a dvd-lejátszó, a műholdak, a komputer egere és a pace maker is.
   
  Zsófi nényjének, hála istennek nincs szüksége pace makerre. Jól ver a szíve, erős a szervezete. Még találkozhatott volna 1920-ban a Nobel-díjas Szentgyörgyi Alberttel is, a C-vitamin feltalálójával, de valahogy elkerülték akkoriban egymást, viszont a tudós találmánya életben tartja őt, nagyban hozzájárul az egészségéhez.
   
  Az öröklődést biztosító DNS molekulalánc is fontos találmány az elmúlt 100 évből – ennek jó működésében bízhat az összes egyenesági leszármazottja, hiszen ők is Zsófi nényje fantasztikus génjeit örökölhetik, s élhetnek majd akár 100 évig.
   

  Írta: Kelemen Gábor

 • Bocsi Sándor bácsi köszöntése

  2013. április 21-én töltötte be 100. évét Bocsi Sándor tagunk, akit Egyesületünk két dolgozója füzesabonyi otthonában köszöntött nagy szeretettel.

  some_text

  Sándor bácsi közel 40 évet dolgozott a MÁV miskolci térségében, a pályafenntartás területén mint munkavezető, Egyesületünknek 1961 óta tagja.

  Az elmúlt évben ünnepelték feleségével a 75. házassági évfordulójukat, de azóta sajnos Ági néni elhunyt, Sanyi bácsit a vele élő idősebbik lánya gondozza. Egészsége korának megfelelő, ugyan járókerettel jár, nehezen hall és lát, de szívesen beszélget a látogatókkal, mesél életéről.

  Születésnapját széles családi körben, két lányával, unokáival, dédunokáival ünnepelte, de ellátogatott hozzá az önkormányzat és a helyi televízió is.

  Egyesületünk nevében kívánunk további jó egészséget, töretlen jókedvet és boldog éveket.

Oldalak