Aktuális híreink

 • Közlemény zárva tartási időpontokról

  A 2018.évi munkaszüneti napok körüli munkarend változással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk tagjainkat:

  Március 10-én és Április 21-én (szombaton) zárva tartunk.

  Július 16-tól július 31-ig zárva tartunk, nyitás augusztus 1-én

  Október 13-án, November 10-én, December 1-én és December 15-én (szombaton) zárva tartunk.

  December 24-től január 1-ig zárva tartunk, nyitás 2019. január 2-án.

 • Tájékoztató a tagsági díj, segélyek és szolgáltatások módosításáról

  Tájékoztató a tagsági díj, a segélyek és szolgáltatások módosításáról

  2018.

  2018. január 1. naptól kezdődően módosítást történt az Egyesület Tagdíj és Segélyezési Szabályzatában, amelyet a Küldöttgyűlés 2017. december 19. nappal fogadott el. A módosított szabályzat megtalálható honlapunkon a "Szabályzatok" menűpont alatt. Kérjük tájékozódjanak!

  2017.

  Az Egyesület Küldöttgyűlése a tagsági igények színvonalasabb kiszolgálása, szolgáltatásai fejlesztése érdekében a tagdíj és segélyezési tevékenységében a következő változásokat határozta el:

  Az „E” osztályú tagság belépési felső korhatára eltörlésre került, valamint a már három éve változatlan tagsági díj 2017. január 1-től 100 Ft/hó összeggel emelkedik, így

  - az     „E” osztályú tagság díja                  750,- Ft-ra

  - a       „D” és „Ny” osztályú tagság díja     740,- Ft-ra módosul.

  A fenti tagdíjemeléssel egyidejűleg az alábbi segélyek esetében tesszük kedvezőbbé a jogosultsághoz szükséges feltételeket, illetve emeljük meg összegüket:

  Betegségi segély: a segélyre való jogosultsághoz szükséges 20 napos folyamatos betegállomány 10 napra csökken.

  Kórházi ápolási vagy műtéti segély: a segélyre való jogosultsághoz szükséges napok száma 4 napról 3 napra csökken, illetve bevezetésre kerül a műtéti segély, amelyre abban az esetben jogosult a tag, ha a kórházi tartózkodása nem éri el a 3 napot, azonban ez alatt műtéten esik át, illetve arra ambulánsan kerül sor. Egy éven belül összesen két esemény esetében jogosult a tag segélyre.

  Időskori segély: 8.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra emelkedik.

  Házassági szociális segély: már hat havi tagsági idő után bevezetésre kerül 4.000,- Ft alapösszeg, amely betöltött tagsági évenként - a maximális összegig - további 2.000,- Ft-tal emelkedik.

  Gyermekszületési segély: 4 éves tagsági idő betöltése előtt 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra, ennél hosszabb tagsági idő után 10.000,- Ft-ról 15.000,- Ft-ra emelkedik.

  Nevelési szociális segély: 1 gyermek után 3.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra, 2 vagy több gyermek után 5.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra emelkedik.

  Kérjük szíves megértését!

 • Megállapodás

  Együttműködési megállapodás

  A Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete (VSZ ONYSZ) együttműködési megállapodást kötött a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesületével (VKJE).

  Az egyeztető tárgyaláson a két szervezet vezetői megállapították, hogy szolidaritáson alapuló tevékenységükkel az aktív vasutasok és családtagjaik, a vasutas nyugdíjasok és családtagjaik jobb életminőségének elérésében – érdekvédelem, segélyezés, üdültetés, - érdekeltek, miként abban is, hogy munkájuk hatékonyabb ellátása érdekében együttműködjenek. Az együttműködés tapasztalatait évente értékelik.

  A megállapodást a VSZ ONYSZ részéről Simon Dezső elnök, a VKJE részéről pedig dr. Tahi József ügyvezető elnök írta alá.

 • Megtartott közgyűlés

   

  101. Közgyűlés

  2015. november 27-én  101. Közgyűlését tartotta meg az Egyesület Balatonfüreden.

  A közgyűlést a jogszabályoknak megfelelően meghirdetve tartottuk meg, melyen megjelent 97 fő tag és néhány meghívott vendég.

  A Közgyűlés napirendje volt:

  1./  A Választmány tájékoztatója az Egyesület ötéves vezetői ciklusban és a legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről, valamint az Egyesület eredményeiről, gazdálkodásáról.

  2./ A Felügyelő Bizottság beszámolója tevékenységéről és véleménye az Egyesület gazdálkodásáról, valamint az 1. napirendi pont szerinti beszámolóról.

  3./   Az Egyesület Alapszabályának módosítása

  4./   Elismerés adományozása

  5./ Az egyesületi küldöttgyűlés tagjainak és az egyesületi tisztségviselőknek a megválasztása ötéves ciklusra.

   A közgyűlés résztvevői egy perces néma felállással tisztelegtek az eltelt egy év alatt elhunyt egyesületi tagoknak és Csek Károly elhunyt választmányi tagunknak.

  A Közgyűlés a napirendi pontok szerint rendben lezajlott, hozzászólók voltak Ábrahám Lajos választmányi tag, Győri István VSZONYSZ, Kain Lajos egyesületi tag.

  A Közgyűlés – egyhangú szavazattal – elfogadta az ügyvezető elnök ötéves vezetői ciklusban és a legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről szóló beszámolót, meghallgatta és elfogadta a Felügyelő Bizottság elnökének, Bánszeginé Hegedűs Etelka beszámolóját.

  Az egyesület Alapszabályának módosításához – amelyet előzetesen a regisztrációnál mindenki kézhez kapott - Dr. Halász György tett még javítási javaslatot, és ezzel együtt egyhangú szavazattal fogadta el a közgyűlés az Alapszabály módosítását.

  Tiszteletbeli elnöki címet adományozott a közgyűlés Márton András leköszönő ügyvezető elnök úrnak közel negyed évszázados (23 éves) vezetői munkájának elismeréseként.

  A közgyűlés a módosított Alapszabályban megfogalmazottak szerint küldötteket és egyesületi tisztségviselőket választott 5 éves ciklusra.

  A megválasztott új ügyvezető elnök Dr. Tahi József, társadalmi elnök Zaránd György lett.

  Küldöttek: Ábrahám Lajos, Dr. Németh Bálint, Dr. Péter Mihály, Dr. Szelei Béla, Molnár Géza, Vörös Tibor és Zaránd György lett.

  Küldött póttagok: Blázovics László és Pókay Zoltán

  A Felügyelő Bizottság elnökének továbbra is Bánszeginé Hegedűs Etelkát választották.

  Felügyelő Bizottsági tagok: Dr. Lőrincz Sándor és Simon Ferenc

  Felügyelő bizottsági póttaggá választották Lakatos Istvánnét és Kerekes Lászlót.

  A levezető elnök a közgyűlést 12 órakor bezárta.

   

 • Jubileum

  Százhúsz éves a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete

  Emlékülést tartottunk 2014. június 6-án Budapesten a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete (VKJE) fennállásának 120 éves évfordulóját ünnepelve a Hotel Hélia nagytermében.

  Márton András ügyvezető elnök felidézte, hogy az 1830-as években, a polgárosodás kezdetén érkezett meg Magyarországra a vasútépítés igénye. 1844-ben kezdődött meg a Budapest-Vác vasútvonal építése és ezzel egy időben a főváros Szolnok közötti szakasz kiépítése. Miközben rohamosan nőtt a vasútnál dolgozók száma, hiányozott a munka közben balesetet szenvedőkről való gondoskodás, az egészségvédelmi és munkavédelmi eszközök, valamint a szociális helységek biztosítása.

  Külföldi példákat követve egymás után alakultak meg Magyarországon a különféle biztosító és önsegélyező egyesületek, köztük 1876-ban a Vasutas Biztosító Egyesület, 1881-ben a Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók Biztosító és Segélyegylete, 1894-ben a Utazószemélyzet Jótékonysági és Közművelődési Egyesülete, a mai VKJE, amelynek első elnöke Marx János volt.

  Az egyesület főbb feladatai közé tartozott a jótékonykodás, a tagoknak betegség vagy halál esetén anyagi támogatás nyújtása.

  Mint elmondta az I. világháború után a taglétszám folyamatosan növekedett, majd 1933-ban vásárolták meg az első székházat a Podmaniczky utcában.

  Az egyesület fennállásának első jubileumi ünnepsége 1969-ben volt. Ekkor adták át a Balatonfüreden a 105 férőhelyes üdülőt, majd 1975-ben újabb, 34 szobás üdülő épült fel, 1982-ben pedig újabb lakóházak megvásárlásával bővült az üdülési lehetőség. 2002-ben került tulajdonukba a Mezőkövesd-Zsóryfürdőn lévő panzió.

  Az 1990-as évek végén tovább nőtt az egyesület tagságának létszáma, ekkor kezdődött el a meglévő épületek felújítása és korszerűsítése. 1999-ben vették birtokba az egyesület Thököly úti székházát, később pedig az Amerikai útra költöztek.

  Márton András hangsúlyozta: az elmúlt évtizedekben korszerűsítették a tagdíjrendszert, valamint átláthatóbbá és egyszerűbbé váltak a szolgáltatások, elsőként vezették be a munkanélküliek szociális segélyét, valamint a nagycsaládosok karácsonyi üdültetését és kidolgoztak egy új biztosítási formát.

  Kitüntetések és elismerések átadására is sor került az ünnepségen.

  A MÁV elnök-vezérigazgatói kitüntetését Dr. Tóth Éva, Sebestyén József, valamint Szabó András vehette át, melyet Vólentné Sárvári Piroska üzemeltetési főigazgató asszony adott át a MÁV képviseletében.

  Az Egyesület elnöke hangsúlyozta: az elődök már 1905-ben határoztak arról, hogy a kiváló munkát végző tagokat dísztag elismerésben részesítik. Az első kitüntetést Wekerle Sándor miniszterelnök, majd Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter és gróf Andrássy Gyula belügyminiszter kapta. Ennek hagyományát folytatva az Egyesület új dísztagjává fogadta Ábrahám Lajost, Bánszeginé Hegedűs Etelkát, Blázovics László és Vörös Tibort.

  Az egyesületet segítő kiemelkedő munkájáért, illetve kiemelkedő támogatásáért további 13 fő külön elismerésben részesült.

  Mikó Imre-emlékplakettet vehetett át Márton András ügyvezető elnök úr a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány képviseletében megjelent Gáspár János úrtól.

  Az ünnepség méltó emléket állított a 120 éves Egyesület számára.

   

 • Átköltöztünk!

  Értesítjük tagjainkat, hogy Egyesületünk - a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete 2010-ben a

  1145 Budapest, XIV. ker. Amerikai út 13. szám alá költözött. 


  Jelenleg új székhelyünkön - a Budapest-Zugló vasútállomás közelében - várjuk tagjainkat. Az új székház a Déli pályaudvarról a 2-es metróval a Keleti pályaudvarig, majd a fekete 7-es, 8-as, vagy 112-es autóbusszal az Amerikai úti megállóig utazva, a Thököly úttól jobbra fordulva érhető el.

  Az új környezetben továbbra is korszerű, gyors ügyintézéssel állunk tagjaink rendelkezésére.